Stuttering | Penfield Building Blocks
تعمیم در لکنت کودکان سن مدرسه

تعمیم مهارت‌های آموخته شده در زمان درمان به سایر موقعیت‌ها، یکی از سخت‌ترین چالش‌ها برای لکنت کودکان سن مدرسه است، می باشد. بسیاری از دانش‌آموزان قادر به استفاده موفقیت‌آمیز از استراتژی‌ها در اتاق درمان هستند و حس سرخوردگی ناشی از عدم توانایی در اجرای آن تکنیک‌ها در “دنیای واقعی” را تجربه کرده‌اند. این ناسازگاری آشکار می‌تواند برای دانش‌آموزان، معلمان، والدین و حتی درمانگران  باعث سردرگمی شود.

آیا کودک ما به اندازه کافی تلاش نمی‌کند؟

برخی ممکن است فکر کنند که کودک “به اندازه کافی تلاش نمی‌کند” یا “به اندازه کافی تمرین نمی کند” و یا اینکه درمان موثر نیست. در حقیقت، عموما تعمیم به این دلیل دشوار است که هر موقعیت گفتاری که کودک با آن روبرو است، منحصر به فرد است. اینکه کودک می‌تواند از یک استراتژی گفتاری خاص در یک موقعیت استفاده کند، به این معنی نیست که می‌تواند از آن در موقعیت دیگری که شامل شرایط، فشارها و افراد مختلفی است نیز، استفاده کند.

از ابتدای درمان برای تعمیم برنامه‌ریزی کنید

Stuttering
برنامه ریزی تعمیم در لکنت کودکان

درمانگر می تواند از همان ابتدای درمان با ساختاری درمانی برای حمایت از تعمیم، به دانش‌آموزان خود کمک کند تا مهارت‌های خود را از اتاق درمان به واقعیت انتقال دهند. هر فعالیتی اگر در جایی از سلسله مراتب (لیستی از موقعیت‌ها که از آسان به سخت مرتب شده و کودک می تواند از طریق آن مهارت‌های خود را تمرین کند) قرار گیرد می‌تواند به عنوان یک تمرین تعمیم در نظر گرفته شود.

توجه داشته باشید!

توجه داشته باشید که منظور از “مهارت” نه تنها راهبردهای مکانیکی گفتار (مانند تکنیک‌های تغییر لکنت) بلکه مهارت‌های مربوط به پذیرش و حساسیت‌زدایی است (مانند لکنت داوطلبانه یا لکنت به صورت آشکار و بدون در نظر گرفتن سطح روانی گفتار). به این ترتیب، حتی آن فعالیت‌هایی که در محیط درمانی به اتمام رسیده‌اند، بخشی از روند کلی انتقال از اتاق درمان به کلاس درس و حتی فراتر از آن می‌شوند

خواندن مقاله
اختلال کم‌ توجهی _ بیش فعالی (ADHD) چیست؟

چگونه تعمیم دادن را به کودکان بیاموزید

How to support your child's online learning - Children's Health
یکی از راه‌های کمک به کودکان در تعمیم، برجسته کردن تفاوت‌ها و شباهت‌های انجام این فعالیت‌های درمانی و شیوه‌های انجام آن در دنیای واقعی است.

یکی از راه‌های کمک به کودکان در انجام این انتقال (تعمیم)، برجسته کردن تفاوت‌ها و شباهت‌های انجام این فعالیت‌های درمانی و شیوه‌های انجام آن در دنیای واقعی و اتاق درمان است. به عنوان مثال، اگر كودكی در حین انجام فعالیت خواندن در اتاق درمان، شروع آسان را تمرین می‌کند، می‌توانیم به او بگوییم كه چگونه می‌تواند از شروع آسان در فعالیت‌های خواندن در كلاس درس نیز استفاده كند (در نتیجه پارامتر مکان را تغییر می‌دهیم.) یا اینکه می‌توانیم به کودک بگوییم که چگونه می‌تواند از شروع آسان در یک فعالیت گفتار خود به خودی در کافه‌ استفاده کرد (تغییر فعالیت و مکان).

توجه داشته باشید!

توجه داشته باشید که این مثال شامل یک کار پیچیده‌تر و همچنین یک محیط پیچیده‌تر است (ما به کودک کمک می‌کنیم متوجه شود که این موضوع،  نشان‌دهنده افزایش سطح سلسله مراتب (لیستی که تهیه کرده‌ایم) برای این پارامترها است. در درمان، ما تمام روش‌هایی را که پارامترهای مختلف (مانند فعالیت، مکان، مخاطب و موضوع) می‌توانند برای سهولت یا دشوار کردن شرایط تغییر کنند را مورد بحث قرار می‌دهیم، و سپس به این شرایط و پارامترها به گونه‌ای نظم می‌دهیم تا در نهایت فعالیت‌های تمرینی کودک بیشتر و بیشتر به موقعیت‌های واقعی نزدیک شود.

نویسنده: نویسنده: اسکات یارس،استاد آسیب­ شناس گفتار و زبان دانشگاه میشیگان

ترجمه : سارا عباسی , آسیب ­شناس گفتار و زبان و امیرحسین رسولی جوکار، آسیب­ شناس گفتار و زبان

اپل 2021 در لکنت هم سیری ناپذیر است!

آماده شدن والدین برای تعطیلات 2مین فصل سال

گفتاردرمانی به چه کار ما میاد؟