School holiday fun at Sanctuary Cove | What's on the Gold Coast | The  Weekend Edition

فصل تعطیلات میتواند یک زمان شادی بخش برای والدین و فرزند دارای لکنت شان باشد.اجتماع خانواده ها، وعده های غذایی خاص، جشن فرهنگ،احساس انتظار، احترام جدی به تاریخ مشترک و امید به آینده همگی نعمت های خاصی هستند که بسیاری از مردم هر ساله انتظارش را میکشند. این جشن ها چالش های زیادی را به همراه دارند، به خصوص برای کودکانی که لکنت دارند.

برنامه های فشرده منجر به تشدید فشارهای زمانی میشود؛ شام های خانوادگی نیاز های گفتاری بیشتری را شامل میشوند و گروه های زیادی از مردم، فشار های ارتباطی شدیدتر را تحمیل میکنند. در نتیجه کودکان میتوانند در طول تعطیلات افزایش لکنت را تجربه کنند، زیرا عوامل استرس زای محیطی میتوانند بر میزان و شدت لکنت کودک تاثیر بگذارند. خوشبختانه ما به عنوان آسیب شناسان گفتار و زبان میتوانیم به والدین، معلمان و دیگران کمک کنیم تا کودکانی که لکنت دارند را در زمان تعطیلات حمایت کنند. بنابراین نگرانی آن ها در مورد گفتار با هیجان و فعالیت بیشتر نمیشود.

از پیش بینی لذت ببرید، اما از “پیچیدگی لکنت” آگاه باشید!

Faithful Fathering: Ten Narratives of Wisdom from Fathers of Different  Faiths « Meridian Magazine
یکی از لذت های پدرو مادر بودن تماشای شگفتی در چشم کودکانمان هنگام آماده شدن برای تعطیلات است.

یکی از لذت های پدرو مادر بودن تماشای شگفتی در چشم کودکانمان هنگام آماده شدن برای تعطیلات است. گرچه برخی اوقات ما درگیر ایجاد هیجان در آنها میشویم با اظهاراتی از جمله، ” آیا تو هیجان زده نیستی! تا روز بزرگ فقط سه هفته و نیم باقی است. سرمان خیلی شلوغ خواهد بود.” به یاد داشتن این نکته که برخی از کودکان هنگام کار زیاد یا تجربه ی فشار زمانی  دچار مشکلات بیشتری در صحبت کردن میشوند میتواند کمک کننده باشد؛

خواندن مقاله
چرا کودک من لجباز است و حرف گوش نمی کند؟!

ما میتوانیم با تعدیل اشتیاق خود به آن ها کمک کنیم تا راحت تر صحبت کنند. البته ما میخواهیم فرزندانمان بتوانند از وقایع آینده هیجان زده شوند، اما اگر دانش آموز شما تحت تاثیر هیجانات زیاد پرتنش شده باشد، میتوانید به والدین کمک کنید بدون اینکه بیش از حد هیجان زده شوند، شادی را با یکدیگر سهیم شوند. آنها میتوانند بدون تشدید افراطی هیجان، به کودک نشان دهند چگونه خوشحال و مشتاق باشد.

از اوقات آرامش لذت ببرید!

The Stay-at-Home Dad Survival Guide | Parents
وقتی به نظر میرسد که هرج و مرج این فصل اوضاع را فرا گرفته است، والدین میتوانند تلاش کنند تا کمی زمان اختصاص بدهند.مثل زمان های تک به تکی یا گروه خانوادگی که تعاملی است اما به گفتگوی زیاد احتیاج ندارد.

با نزدیک شدن به تعطیلات، بسیاری از مردم تلاش میکنند تا بین آماده شدن برای رویدادهای بزرگ و گذراندن اوقات خاص با خانواده شان تعادل ایجاد کنند. کودکانی که لکنت دارند ممکن است از زمانی خاص که صرف صحبت با دیگران نمیشود یا اضظراب روبرو شدن با شرایط گفتاری وجود ندارد، سود ببرند. وقتی به نظر میرسد که هرج و مرج این فصل اوضاع را فرا گرفته است، والدین میتوانند تلاش کنند تا کمی زمان اختصاص بدهند… مثل زمان های تک به تکی یا گروه خانوادگی که تعاملی است اما به گفتگوی زیاد احتیاج ندارد.

رنگ آمیزی و انجام پروژه های هنری، با هم دیگر چیزی خواندن( همیشه با سکوت)، کار روی پازل، طراحی ساده، بازی های ساده با نوبت گیری و صرفا وقت گذراندن و دورهمی. همه ی این ها میتوانند به کودکان کمک کنند تا یک پیشینه ی آرام تری را  در خود ایجاد کنند که به آنها کمک میکند تا با شرایط سخت تری که در این برهه ی زمانی بسیار اجتماعی_ تعاملی رخ میدهد روبرو شوند.

نویسنده: اسکات یارس،استاد آسیب­ شناس گفتار و زبان دانشگاه میشیگان

خواندن مقاله
اپل 2021 در لکنت هم سیری ناپذیر است!

ترجمه : فاطمه ملکی , آسیب­ شناس گفتار و زبان و امیرحسین رسولی جوکار، آسیب ­شناس گفتار و زبان

بیشتر بخوانید…

پرورش تعمیم، در لکنت کودکان سنین 7 تا 14 ساله

آماده شدن والدین برای تعطیلات 2مین فصل سال

گفتاردرمانی به چه کار ما میاد؟