کلینیک ارتوپد فنی (ارتز و پروتز)

درخواست نوبت با ثبت شماره!
در این کلینیک چه خدماتی ارائه می‌دهیم؟
children clinic
مجهز به کلینیک ویژه کودکان
cost
۲۵٪ کمتر از سایر تعرفه‌های درمانی
orthoticsprosthetics optimized
nurse icon

درمانگران کلینیک ارتوپد فنی

20230717 184653

محمدحسین قزوینی