بروشور معرفی

مزیت های رقابتی

[service_box style=”style-boxed” bgcolor=”#ffffff” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-university” title=”ساختمان ویژه خدمات توانبخشی” desc=”خدمات در فضایی سه طبقه مخصوص توانبخشی اعم از رمپ مخصوص ویلچر ، آسانسور و … ارائه میشود.”]
[service_box style=”style-boxed” bgcolor=”#ffffff” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-usd” title=”تعرفه پایین تر از نرخ مصوب” desc=”تعرفه ها در مرکز جامع توانبخشی یارا از نرخ مصوب قانونی پایین تر میباشد.”]
[service_box style=”style-boxed” bgcolor=”#ffffff” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-clock-o” title=”نوبت گیری آنلاین” desc=”از طریق سامانه نوبت گیری بدون مراجعه حضوری امکان پذیر است.”]