تعطیلات تابستانی فرصتی برای دور شدن گفتاردرمانگر از نیازهای روزمره برای ما به ارمغان می‌آورد تا بتوانیم از وقت و زمانمان برای فکر کردن استفاده کنیم , شور و اشتیاق خود را برای کارهایمان تجدید و بازسازی و خلاقیت خود را احیا کنیم . در اینجا چند ایده وجود دارد که شما می‌توانید از این زمان برای افزایش دانش حرفه‌ای خود و گسترش درک خود از لکنت استفاده کنید .

بیشتر بخوانید


تعمیم مهارت‌های آموخته شده در زمان درمان به سایر موقعیت‌ها، یکی از سخت‌ترین چالش‌ها برای لکنت کودکان سن مدرسه است، می باشد. بسیاری از دانش‌آموزان قادر به استفاده موفقیت‌آمیز از استراتژی‌ها در اتاق درمان هستند و حس سرخوردگی ناشی از …

بیشتر بخوانید