رشد کودک به فرآیند توسعه و دستیابی به نقاط عطف رشد اشاره دارد. تاخیر رشدی حرکتی و همچنین نرسیدن کودک به این نقاط عطف، نیازمند توجه دقیق از سوی والدین است. این شرایط ممکن است بر مهارت های حرکتی (تاخیر …

بیشتر بخوانید

اختلال کم‌توجهی-بیش‌فعالی یا به انگلیسی (Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD یک بیماری مزمن است که میلیون‌ها کودک را مبتلا می‌کند و اغلب تا بزرگسالی ادامه دارد. این اختلال شامل ترکیبی از مشکلات مرتبط با رفتار و رشد، مانند: مشکل در …

بیشتر بخوانیداختلال طیف اوتیسم (اوتیسم یه انگلیسی : Autism Spectrum Disorder) اصطلاحی گسترده برای توصیف گروهی از اختلالات رشد عصبی است. این اختلالات با مشکلات ارتباطی و تعامل اجتماعی مشخص می شود. افراد مبتلا به ASD اغلب علایق یا الگوهای رفتاری …

بیشتر بخوانید


اغلب دردهای شانه ناشی از شانه منجمد (Frozen shoulder) هستند که در اثر از دست دادن تدریجی حرکت در مفصل شانه (گلنوهومرال) حاصل می شود. این مفصل از یک توپ (سر استخوان بازو) و سوکت (گلنوئید) تشکیل شده است. به …

بیشتر بخوانید