محققان در مطالعات خود با بررسی‌هایی که انجام دادند، دریافتند احتمال اینکه علائم اوتیسم در سن دو سالگی در کودکان یک ساله‌ای که بخش زیادی از وقت خود را صرف دیدن تلویزیون و بازی با تبلت خود می‌کنند، بالا است. محققان دانشگاه درکسل همچنین دریافتند کودکانی که تعامل کمتری با پرستاران و خانواده خود دارند احتمال اینکه علائم اختلال طیف اوتیسم در آنها پدیدار شود، زیاد است.نتایج مطالعه محققان دانشگاه درکسل نشان داد ارتباطی میان زمان استفاده یک کودک ۱۲ ماهه از مشاهده تلویزیون و تبلت با اختلال طیف اوتیسم وجود دارد و هرچه آنها زمان بیشتری را صرف مشاهده و بازی با تلویزیون و تبلت کنند

بیشتر بخوانید


قشقرق یا لجبازی یکی از شکل های برقراری ارتباط کودک است،راهی که کودک از طریق آن می گوید: «بمن نگاه کنید! والدینم، شما به من آن چیزی را که م یخواهم بهتر خواهید داد! ». قشقرق واکنش عادی به ناامیدی است ولی میتواند تبدیل به یک رفتار منفی گردد.

بیشتر بخوانید


وضعیت دهی مناسب از جهت حفظ شکل صحیح بدن و جلوگیری از بروز عوارضی چون زخم بستر یا فشاری، دفورمیتی یا خشکی مفصل، افتادگی پا و مشکلات تنفسی و ریوی بسیار اهمیت دارد . وضیت دهی مناسب در بیمارانی که قادر به راه رفتن یا نشستن نیستند و قرار است مدتی طولانی در بستر بمانند باید حداقل هر دو ساعتیکبار انجام شود.برجستگی های استخوانی محل اصلی بروز زخم های فشاری هستند..

بیشتر بخوانید