کلینیک شنوایی شناسی

درخواست نوبت با ثبت شماره!
در این کلینیک چه خدماتی ارائه می‌دهیم؟
audiometry optimized
nurse icon

درمانگران کلینیک شنوایی سنجی

businessman character avatar isolated 24877 60111

فرشاد برنده

post icon

مقالات پیرامون این موضوع

مراجع خانمی ۴۴ ساله به دلیل عمل برداشت تومور مغزی دچار مشکل تعادل می باشد. تاثیر فوری و آنی کفی تکسچر بر تعادل بیمار در تصویر زیر قابل مشاهده است.
سکته مغزی زمانی رخ می‌دهد که رسیدن خون به مغز یا منقطع شده و یا کاهش یافته است. وقتی این اتفاق رخ می‌دهد، مغز اکسیژن یا مواد مغذی به اندازه کافی دریافت نمی‌کند و سلول‌های مغز شروع به مردن می‌کنند. سکته مغزی گاهی به صورت ناقص یا خفیف و حتی در خواب اتفاق می‌افتد.
مشکلات خواب در بیماران سکته مغزی، از مدتها قبل گزارش شده است، اما در مورد سیگنالهای مغزی که در پس زمینه‌ی خواب بی کیفیت نقش دارند، به ویژه هنگامی که بیماران به اجتماع باز می گردند، کمتر چیزی می‌دانیم. همچنین مشخص نیست که چگونه خواب شبانه بدون کیفیت با خواب آلودگی و خستگی در طول روز ارتباط دارد.