روزبه‌روز به شمار واکسن‌های کرونای در حال تست و آماده‌سازی افزوده می‌شود، از واکسن کرونا در روسیه گرفته تا در کشورهای دیگری چون آمریکا، چین و کشورهای اروپایی. اطلاعات راجع‌به این مسئله فوق‌العاده حساس است و روزبه‌روز اظهارعقیده‌های تازه‌ای می‌شنویم. از طرف دیگر، انتظار برای دریافت واکسن روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود و اغلب مردم منتظر دریافت واکسنی ایمن و قابل‌اطمینان هستند.

بیشتر بخوانید