StutterAndStammer: What Is Stammering And Stuttering.

برخی از افراد که لکنت دارند در حقیقت “لکنت” ندارند !

لکنت یک وضعیت پیچیده است که بیش از رفتارهای لکنتی قابل مشاهده است. علاوه بر سخنرانی،اختلالاتی که ممکن است برای شنوندگان آشکار باشد ، افرادی که لکنت دارند نیز ممکن است واکنش های منفی نسبت به لکنت داشته باشند ،از جمله اضطراب در مورد صحبت کردن ، مشکل در برقراری ارتباط و تأثیر کلی نامطلوب بر کیفیت زندگی.
بعضی از افراد در واقع رفتارهای لکنتی یا لکنتی مانند دیگران نشان نمیدهند. این وضعیت ، شناخته شده است به عنوان لکنت “پنهان” (یا “ذاتی” یا “داخلی”) ، می تواند برای سخنرانان وآسیب شناس گفتار و زبان مشکل زیادی ایجاد کند. برای اینکه بهتر لکنت پنهانی را درک کنید ، ابتدا باید بیشتر در مورد خود لکنت بدانید.

لکنت به عنوان یک رفتار در مقابل لکنت به عنوان یک اختلال

بخشی از سردرگمی ناشی از لکنت پنهانی ناشی از این واقعیت است که کلمات “لکنتی” و “لکنت داشتن” می توانند به روش های مختلف استفاده می شود. یک کاربرد مربوط به رفتارهای گفتاری است که فرد ممکن است از قبیل تکرارها ،کشیده گویی و قفل از خود بروز دهد (او در آن جمله فقط” لکنتی “است) کاربرد دیگر به مشکلات زندگی در معضلات بیان کلامی مربوط می شود (او شخصی است که” لکنت  دارد. “) وقتی این دو کاربرد متفاوت باشد، می توان تشخیص داد که برخی از افراد “لکنتی اند” (به عنوان مثال برخی از اختلالات را نشان می دهند) بدون اختلال “لکنت داشتن”. افراد دیگر – کسانی که پنهانی لکنت دارند – ممکن است مشکلاتی را در زندگی تجربه کنند.اما در واقع معمولا ناروانی در گفتار ندارند.این افراد  تجربه غیر نمایان از لکنت دارند بطوری که فقط آنها می توانند آن را حس کنند. لکنت آنها نمایان نمیشود ، بطوری که دیگران بتوانند آن را ببینند.

خواندن مقاله
چرا کودک من لجباز است و حرف گوش نمی کند؟!

پنهان کردن لکنت در واقع کاملاً رایج است

نکته مهم ، ایجاد اختلال در برنامه ریزی زبان یا تولید گفتار توسط افرادی که پنهانی لکنت  دارند ،تجربه می شود.آنها هنوز هم احساس “گیر افتادن” را دارند. تفاوت در این است که افرادی که به طور پنهانی لکنت دارند سخت تلاش می کنند لکنت خود را از دیگران پنهان کنید. پنهان کردن لکنت در واقع کاملاً رایج است. بسیاری از افرادی که لکنت گزارش می کنند که با تغییر یا جایگزینی کلمات ، چیدن کلماتی که می توانند روان صحبت کنند ، اجتناب از موقعیت هایی که ممکن است لکنت داشته باشند یا استفاده از شروع کننده ها سعی میکنند از لکنت جلوگیری کنید. چنین رفتارهای اجتنابی قابل درک است ، زیرا لکنت برای آنان ناراحت کننده است که مردم را تجربه کنند. بعضی از سخنرانان چنان  که رفتارهای لکنتی خود را پنهان می کنند به طوری که دیگران ممکن است هرگز رفتار لکنتی را نبینند یا در گفتار آنها بشنوند. آن افراد از درون لکنت دارند اما از بیرون لکنت ندارند برخی ممکن است فکر کنند که لکنت پنهانی ، به نوعی نتیجه مثبتی است. به هر حال ، گوینده “با لکنت” نیست.

مشکل این است که این می تواند یک روش بسیار دشوار برای زندگی باشد ، همیشه گفتار را کنترل می کند ، و فکر می کند کلمات کدام یک را می تواند بگوید ، در صورت بروز لکنت در فعالیتی شرکت نمیکنند ، به طور کامل در زندگی شرکت نمی کند چون مداوم باید لکنت را پنهان کنند.این واقعیت که شنوندگان لکنت پنهانی را نمی شنوند ، به این معنی نیست که فرد مسلط است.

خواندن مقاله
اختلال کم‌ توجهی _ بیش فعالی (ADHD) چیست؟

این فقط به این معنی است که افرادی که پنهانی لکنت دارند اجازه نمی دهند دیگران آشفتگی شان را ببینند!

هرچه فرد سعی کند لکنت را پنهان کند ، رهایی از آن دشوارتر است. به این فکر کنید که “شروع” چقدر ناخوشایند است.هنگام گفتگو با دوستانی که در ظاهر با آنها تسلط داشته اید ، ناگهان لکنت ایجاد می شود! فشار برای ادامه پنهان کردن با گذشت زمان شدیدتر می شود و گوینده گزینه های کمتری برای چگونگی صحبت کردن پیدا می کند. این تله و دام مجددا تنظیم میشود،هر بار که گوینده با شخص جدیدی ارتباط برقرار می کند و تظاهر می کند همان چیزی است که نیست : یک سخنران روان.

آسیب شناس گفتار وزبان میتواند کمک کند!

Stuttering & Parkinson's Disease: Searching for Links

خوشبختانه آسیب شناس گفتار و زبان کارهای زیادی می توانند برای کمک به افرادی که بصورت پنهانی لکنت زبان دارند ، انجام دهند ، اگرچه درمان چالش برانگیز است.

به عنوان مثال ، سخنرانان می توانند از طریق تمرینات حساسیت زدایی ، یادگیری تفکر متفاوت در مورد لکنت ، تمرکز بر رویارتباط موثر به جای روان بودن و یادگیری اینکه لکنت اشکالی ندارد. به زبان ساده ، افرادی که پنهانی لکنت دارند باید بر ترس خود از لکنت غلبه کنند. همانطور که یاد می گیرند لکنت با صدای بلند اشکالی ندارد ، می توانند شروع به کاهش محدودیت هایی که برای خود قائل شده اند،کنند. آنها می توانند در موقعیت هایی که قبلاً از آنها اجتناب کرده اند شروع به صحبت کنند، با ترس کمتری زندگی کنند.

آیا این منجر به گفتار ناروان بیشتری خواهد شد؟ به احتمال زیاد ، بله. اگر نتیجه آن ارتباط بهتری باشد و آشفتگی کمتر ، در نهایت گوینده از مزایای آن بهره مند می شود.